Vizualizarea emisiilor de CO2 în atmosferă

Dioxidul de carbon (CO2) din atmosfera noastră variază de la 0,0393% la 0,0397% (începând cu 2013). Rolul dioxidului de carbon în viața planetei noastre este în primul rând în menținerea procesului de fotosinteză.

Dioxidul de carbon este un gaz cu efect de seră, prin urmare, are un efect destul de grav asupra schimbului de căldură al planetei Pământ cu spațiul înconjurător, blocând efectiv căldura re-radiată la o serie de frecvențe și, astfel, participă la formarea climatului planetei noastre.

Concentrația de dioxid de carbon în atmosferă a crescut destul de rapid în ultimele decenii, acest lucru se datorează utilizării active a purtătorilor de energie fosilă de către omenire ca combustibil pentru energie și încălzire.

Vizualizarea emisiilor de CO2 în atmosferă

Potrivit unor date IPCC ONU, până la o treime din emisiile antropice totale de dioxid de carbon în atmosferă sunt rezultatul defrișărilor. Pentru prima dată, influența antropică asupra concentrației de CO2 din atmosferă, oamenii de știință au început să înregistreze de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Emisii de dioxid de carbon

Conform studiilor individuale, nivelul actual de dioxid de carbon din atmosfera planetei este cel mai ridicat din ultimii 800 de mii de ani și, eventual, din ultimii 20 de milioane de ani.

Copyright © | 2022